ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Uzmanlık alanlarımız enerji tasarrufu ile ilgili, bina yalıtımı, mekanik ekipmanların modernizasyonu, yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş paneli, güneş kolektörü, jeotermal ısı pompası, biyokütle kazanı) uygulanması, kojenerasyon (ısıtma, soğutma veya buhar için gaz motoru), aydınlatmanın yenilenmesi ve enerji yönetimi gibi karmaşık çözümleri de kapsamaktadır.
Firmamız yenilenebilir enerjilerin tanıtımına, enerji verimliliğini hedefleyen önlemlerin alınmasına ve modern ve enerji verimli sistemlerin kurulmasına kendini adamıştır.
Modern ve enerji tasarruflu bir çözüm ararken PannonWatt çözümlerini seçin:
- enerji denetimleri
- bina yalıtımı
- binadaki mekanik ekipmanların modernizasyonu
- yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumu
- kojenerasyon
- aydınlatmanın modernizasyonu
- enerji yönetimi

ISO 9001

    Headquarters:

  • 11-13. Kandó Kálmán street, Győr 9027
  • info@pannonwatt.hu
  • +36 20 415 42 70