GES’LERİN TASARLANMASI

İyi bir GES sistemine giden yolun ilk adımı kusursuz bir tasarım çalışmasıdır!

Uzman ekibimiz 50 kW ve 500 kW arasındaki, ve 500 kW’ı geçen GES’lerin ve diğer büyük ölçülü enerji yatırımlarının tasarım, lisanslama ve ilgili prosedürün takibi alanında tam kapsamlı hizmetler sunar.Tasarımcılarımız ve profesyonel taşeronlarımız, küçük güneş santralının lisanslanması ve inşası için gerekli tasarım belgelerini hazırlayarak, inşaattan sonra planlanan sistemlerin etkin bir şekilde çalışmasını garanti eder. Uzmanlığımız inşaat sürecini, şebeke bağlantısı ve diğer yasal onayların alınmasını kapsamaktadır.
Güneş parklarının planlanmasında ortaklarımıza aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:
- ön değerlendirme, uygulama kavramı,
- yapı ruhsatı,
- prosedürlerin uygulanması,
- şebekeye bağlantı planı,
- direk şalter ve bunun tasarımı,
- ölçüm planı,
- uygulama planı,
- mimari ve elektrik planların hazırlanması,
- teknik denetim

ISO 9001

    Headquarters:

  • 11-13. Kandó Kálmán street, Győr 9027
  • info@pannonwatt.hu
  • +36 20 415 42 70